Projekt

Under construction.

  • Svenskt Trä driver det moderna byggandet.
  • Svenskt Trä bidrar till fler lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt.
  • Svenskt Trä höjer statusen på barrträ för inredning och snickerier.
  • Svenskt Trä driver utveckling inom förpackning- och emballageindustrin. 

Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä bidrar Svenskt Trä till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter.